Aktualności

Polska bez pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa

Karol Okoński zrezygnował z funkcji pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, którą pełnił od czasu utworzenia tego stanowiska przez Prezesa Rady Ministrów 16 marca 2018 roku. Do jego zadań należało m.in. nadzorowanie prac nad systemami informatycznymi mającymi zabezpieczyć państwa członkowskie […]

Aktualności

GPW: Dużo zmian dla akcjonariuszy i emitentów obligacji

Na rynku giełdowym obowiązuje znowelizowana ustawa o ofercie publicznej. Regulacja weszła w życie 30 listopada. Wprowadziła ona m.in. wpływ akcjonariuszy na wysokość wynagrodzeń członków zarządu i rad nadzorczych z obowiązkiem ich publikowania, podniosła próg przymusowego wykupu akcji od udziałowców […]

Who is who

Rafał Sankowski, Prezes Zarządu SONKA Games

Posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji gier komputerowych oraz zarządzaniu zespołem, a także kwalifikacje z zakresu projektowania gier wideo oraz produkcji muzyki i inżynierii audio. W latach 2013-2017 zajmował stanowisko związane z produkcją muzyki, produkcją i […]

Who is who

Błażej Szaflik, Prezes Zarządu Carbon Studio

Produkcją gier komputerowych zajmuje się od 2010 roku. Doświadczenie zdobywał pracując jako kierownik działu projektowego oraz producent w gliwickiej firmie The Farm 51. Współtworzył tytuły takie jak: Painkiller: Hell and Damnation, Deadfall Adventures, Afterfall Insanity […]