Cherrypick Games otrzymało należności od Kuu Hubb Oy Na konto spółki trafiło ponad 3,3 mln zł

Cherrypick Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier mobilnych, w ramach zawartego ostatecznego porozumienia rozliczeniowego związanego z odzyskaniem należności za sprzedaż praw do gry My Hospital do Kuu Hubb Oy, otrzymał od fińskiego producenta gier mobilnych ponad 3,3 mln zł.

To pierwsza z trzech rat, która trafiła na konto bankowe spółki. Pozostała kwota, którą Kuu Hubb Oy zobowiązane jest uregulować na rzecz polskiego studia wynosi łącznie około 5,9 mln zł. Termin płatności ostatniej transzy obowiązuje do 15 grudnia br. Dodatkowo Cherrypick Games przysługuje od KuuHubb jednorazowe wynagrodzenie – około 2,5 mln zł płatne do 31 maja 2021 roku. Spółka odzyska również 900 tys. zł zamrożone w minionym roku na zabezpieczenie swoich roszczeń na rachunku fińskiego komornika. Na mocy wzajemnych ustaleń strony zakończyły dotychczasowe relacje wynikające z umowy sprzedaży gry My Hospital – obowiązek utrzymania technicznego i rozwoju gry przechodzi w całości na Kuu Hubb Oy.

– Za nami bardzo trudne i wymagające miesiące. Do końca jednak wierzyliśmy, że wygramy ten proces mówi Marcin Kwaśnica, prezes Cherrypick Games. Ponad 3,3 mln zł, które trafiły właśnie na konto naszej spółki zamierzamy przeznaczyć na rozwój bieżącej działalności operacyjnej. Mamy ambitne plany związane ze realizacją nowych projektów. Zamierzamy także wznowić procedurę związaną z wznowieniem procesu dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – dodaje.

Współpraca Cherrypick Games z Kuu Hubb Oy rozpoczęła się wraz z przekazaniem na rzecz fińskiego producenta gier mobilnych praw do My Hospital w 2018 roku. Wynagrodzenie przysługujące Cherrypick Games miało wpływać w 26 miesięcznych ratach począwszy od kwietnia 2019 roku. Za przekazanie praw autorskich do gry My Hospital oraz serwisowanie i rozwój gry zgodnie z wytycznymi nowego właściciela, przez 3,5 roku Cherrypick Games miała otrzymać łącznie 2,6 mln EUR oraz udział w zyskach. Wcześniej współpraca obu firm odbywała się na podstawie umowy dystrybucyjnej z czerwca 2017 roku, zgodnie z którą KuuHubb pełnił rolę dystrybutora gry. Nieuiszczenie pierwszej raty płatności wpłynęło na przeniesienie sprawy na drogę arbitrażu. 17 sierpnia br. Cherrypick Games wygrało postępowanie przed Sądem Arbitrażowym (FAI) przy Fińskiej Izbie Gospodarczej w Helsinkach z firmą Kuu Hubb Oy, uzyskując tym samym potwierdzenie wszystkich swoich roszczeń.

Pierwsza transza zaległych płatności w kwocie ponad 3,3 mln zł (750 tys. euro) trafiła już na konto bankowe spółki. Dwie pozostałe raty Kuu Hubb Oy ma obowiązek uregulować na rzecz Cherrypick Games kolejno do 15 listopada br. (250 tys. euro) oraz do 15 grudnia br. (1.059.707 euro).

Łączna suma należności opiewa na kwotę ponad 11,7 mln zł na co składają się zaległe płatności za okres kwiecień 2019 – lipiec 2020, karne odsetki w stosunku 10 proc. rocznie, poniesione przez polskie studio koszty prawne i administracyjne oraz wynagrodzenie w kwocie około 2,5 mln zł (550 tys. euro) płatne do 31 maja 2021 roku za dotychczasowe utrzymanie techniczne i rozwój gry My Hospital. Zabezpieczeniem zapłaty wynagrodzenia jest kara umowna 300 tys. euro płatna na rzecz Cherrypick Games w przypadku opóźnienia wypłaty o więcej niż 30 dni. Spółka odzyska również 900 tys. zł (200 tys. euro) zamrożone na rachunku fińskiego komornika.

– Nabycie praw do gry My Hospital przez Kuu Hubb Oy miało zapewnić dynamiczny rozwój produkcji tej produkcji i tym samym zwiększyć zyski z jej sprzedaży, w których mieliśmy partycypować. Fiński producent zdawał się być wiarygodnym partnerem. Niestety, już przy konieczności uiszczenia pierwszej płatności, okazało się, że jest inaczej. Ponad roczna batalia w celu dochodzenia naszych roszczeń była bardzo wymagająca. Mieliśmy jednak głębokie przekonanie, że możemy się poddać i musimy odzyskać wszystkie należności. Dlatego takie rozstrzygnięcie to dla nas ogromna satysfakcja – podsumowuje Marcin Kwaśnica.

Cherrypick Games pracuje obecnie nad kilkoma nowymi tytułami. Najważniejszy z nich to Solitaire Adventure Journey na urządzenia mobilne. Spółka jest również zaangażowana w tworzenie gier mobilnych w wersji e-sportowej i chce inwestować w ten segment. W tym roku podjęła współpracę z globalną platformą dedykowaną tej formie rozrywki – amerykańską firmą Skillz, z którą współtworzy projekty takie tak Solitaire TriPeaks Blitz!, Touchdown Hero czy Golf Hero. Warszawskie studio pracuje również nad wprowadzeniem gry My Spa Resort na rynek chiński. W tym celu nawiązało współpracę z YODO1 Ltd.

Warszawskie studio zamierza również podjąć kroki formalne w celu przeniesienia akcji spółki na Główny Rynek GPW.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*