Fortinet prezentuje rozwiązanie do budowy sieci SD-WAN, które usprawnia działanie aplikacji wielochmurowych

Fortinet, światowy lider w dziedzinie zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań cyberochronnych, zaprezentował nowe rozwiązanie Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud. Umożliwia ono połączenie ze sobą sieci SD-WAN w wielu chmurach i regionach, a przez to zapewnia bezpieczną komunikację w sieciach SD-WAN oraz rozwiązuje typowe problemy związane z ich wydajnością, wglądem w status pracy, kosztami i kontrolą aplikacji pracujących w wielu chmurach.

Według najnowszych szacunków 93% przedsiębiorstw ma strategię zakładającą wykorzystanie kilku chmur obliczeniowych i współpracuje z wieloma dostawcami takich usług w celu zaspokojenia swoich potrzeb biznesowych, w tym odzyskiwania danych po awarii, tworzenia zapasowych kopii danych, zapewniania odporności aplikacji na awarie oraz zagwarantowania ich globalnego zasięgu. Jednak zarządzanie zadaniami obliczeniowymi w wielu środowiskach chmury prywatnej i publicznej oraz zabezpieczanie ich pozostaje wyzwaniem, a wiele firm decyduje się łączyć usługi chmurowe, z których korzysta, za pośrednictwem sieci WAN prowadzącej do centrum danych w siedzibie przedsiębiorstwa. Tego typu tradycyjne podejście do infrastruktury WAN, chociaż gwarantuje bezpieczeństwo, hamuje możliwości pracy w wielu chmurach i skutkuje złożonością sieci, jej niespójną wydajnością oraz wysokimi kosztami.

Rozwiązanie Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud to przykład nowego podejścia do tworzenia bezpiecznych i wysokowydajnych połączeń pomiędzy usługami w wielu publicznych chmurach obliczeniowych, bez wpływu na zwiększenie ich złożoności i kosztów. Jest ono dostępne u wszystkich głównych dostawców usług chmurowych, które można połączyć spójną architekturą sieci SD-WAN, a także umożliwia twórcom aplikacji i firmowym informatykom budowanie szybkiej i bezproblemowej infrastruktury sieciowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w chmurze. Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud w unikalny sposób maksymalizuje korzyści płynące z wdrożeń środowiska wielochmurowego na kilka sposobów:

  • Automatyzacja wdrożenia narzędzi odpowiedzialnych za ujednolicenie sposobu zarządzania połączeniami sieciowymi w różnych usługach chmurowych oraz zmniejszenie złożoności tego procesu w celu zaoszczędzenia czasu i zasobów działu IT.
  • Zapewnienie pełnego wglądu w status pracy sieci, kontroli nad nią i scentralizowanego zarządzania, które łączy funkcjonalność wielu środowisk chmurowych poprzez ich integrację.
  • Bezpieczny transfer danych z aplikacji pomiędzy chmurami, bez konieczności przesyłania ich przez firmowe centrum danych, co przekłada się na lepszą skalowalność infrastruktury i zmniejszenie jej opóźnień.
  • Inteligentny, dynamiczny dobór najbardziej optymalnego pod względem wydajności i kosztów rodzaju łącza internetowego lub dzierżawionego transferu danych na podstawie charakterystyki przetwarzających je aplikacji.
  • Przyjazny dla programistów interfejs API, który umożliwia spójne wdrożenie reguł dotyczących konfiguracji sieci i bezpieczeństwa w całej infrastrukturze.

Fortinet zapewnia wydajność dającą przewagę w środowisku firmowym i w chmurze

Funkcja Secure SD-WAN zintegrowana jest w stworzonej przez Fortinet zaporze sieciowej nowej generacji FortiGate. Urządzenia z tej rodziny wyposażone są w pierwszy w branży bezpieczeństwa układ SD-WAN ASIC, który dzięki zapewnianiu dodatkowej mocy obliczeniowej gwarantuje wysoką wydajność oraz efektywność kosztową i komfort pracy użytkowników. Dzięki temu zapory FortiGate w przeprowadzonych testach wydajnościowych Security Compute Ratings otrzymały ocenę nawet 17 razy lepszą niż produkty konkurencyjne.

Rozwiązanie Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud jest dostarczane w postaci wirtualnych maszyn FortiGate-VM, wdrażanych w infrastrukturze klienta oraz środowiskach chmurowych. Wykorzystano w nim opatentowaną przez Fortinet technologię vSPU oraz zapewniono bardzo wysoką wydajność transmisji danych IPsec – wynosi ona 20 Gb/s, czyli 10 razy więcej niż branżowa średnia. Dzięki temu klientom zapewniono szybkie, szyfrowane połączenia przez Internet i łącza dzierżawione, co przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych. Dostępność tego narzędzia jako wirtualnej maszyny na wszystkich głównych platformach chmurowych, a także w wielu wdrażanych w siedzibach klientów urządzeniach FortiGate, powoduje, że przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z ujednoliconej wielochmurowej infrastruktury sieciowej, bez uszczerbku dla jej bezpieczeństwa i wydajności.

Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud, służący do bezpiecznego łączenia aplikacji i innych zadań obliczeniowych w środowisku wielochmurowym, stanowi uzupełnienie dla istniejącej już funkcji Fortinet Secure SD-WAN Cloud On-Ramp, zapewniającej bezpieczne połączenie użytkowników i biur z usługami w chmurze.

SD-WAN do wdrażania w każdym miejscu w firmie
Fortinet ma w portfolio produkty Secure SD-WAN, zaprojektowane do wykorzystania w każdym obszarze przedsiębiorstwa: fizyczne urządzenia dla dużych centrów danych, oddziałów, zdalnych lokalizacji i biur domowych, a także urządzenia wirtualne do wdrażania w środowiskach chmurowych. Zapewniane przez to rozwiązanie duże możliwości skalowania infrastruktury sieci (od biura domowego do oddziału w chmurze), powiązane z jednym systemem operacyjnym, zarządzanym za pośrednictwem platformy Fortinet Security Fabric, zapewnia bezproblemowe działanie sieci i wdrażanie spójnych reguł polityki bezpieczeństwa w wielu środowiskach i platformach chmurowych. Benefitem jest też stały dostęp tego rozwiązania do uaktualnianej na bieżąco bazy wiedzy o zagrożeniach opracowanej przez zespół FortiGuard Labs.

John Maddison, EVP of products and CMO w firmie Fortinet
„Dla przedsiębiorstw korzystających z aplikacji i przetwarzających inne zadania obliczeniowe w wielu chmurach potrzeba płynnego zarządzania łącznością między nimi oraz zapewnienia ochrony w zróżnicowanej infrastrukturze jest większa niż kiedykolwiek. Rozwiązania Fortinet Secure SD-WAN zapewniają łączność i bezpieczeństwo w różnych platformach chmurowych, a jednocześnie zapewniają komfort pracy użytkownikom aplikacji. Fortinet umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystanie pełnego potencjału sieci SD-WAN, ułatwiając jej wdrożenie w dowolnym miejscu. Dzięki temu z chmurą można połączyć urządzenia w domu lub kampusie, infrastrukturę centrum danych, a teraz także usługi świadczone w wielu chmurach. Rozwiązania Fortinet Secure SD-WAN są najbardziej skalowalne, ekonomiczne i bezpieczne na rynku.”