Games Box 24 czerwca zadebiutuje na rynku NewConnect!

Na 24 czerwca br. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki Games Box – producenta i wydawcy gier wideo na PC i konsol. Do obrotu trafi łącznie 1 213 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję. Proces dołączenia Games Box do grona spółek publicznych wspiera firma Blue Oak Advisory. Aktualnie firma pracuje nad dwiema własnymi produkcjami, które planuje wydać w 2023 roku.

Dołączenie do grona spółek publicznych jest jednym z kluczowych założeń przyjętych w strategii rozwoju Games Box. Liczymy na to, że debiut na NewConnect umożliwi nam dotarcie do szerokiego grona partnerów biznesowych oraz inwestorów – mówi Tomasz Supeł, prezes zarządu Games Box.

Games Box w swoim modelu biznesowym zakłada produkcję oraz dystrybucję kilku gier rocznie o średnich budżetach, przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej spółki. Równocześnie studio dywersyfikuje źródło przychodów poprzez portowanie gier na wszystkie dostępne platformy. Jednym z celów spółki jest wyszukiwanie interesujących i niezagospodarowanych pomysłów na IP nowych gier. Głównym inwestorem spółki jest notowany na rynku głównym GPW – Ultimate Games.

Naszym celem jest stworzenie spółki dochodowej, cyklicznie dzielącej się zyskiem z akcjonariuszami. Rozwój organiczny opieramy o produkcji minimum dwóch gier rocznie, przy jednoczesnej pre-produkcji co najmniej kilku projektów. Warto podkreślić, że w kwestii marketingu korzystamy ze wsparcia Ultimate Games oraz PlayWay – dodaje Tomasz Supeł.

Obecnie Games Box pracuje nad dwoma własnymi tytułami. W portfolio produkcyjnym znajduje się taktyczny symulator – Riot Control Simulator oraz gra akcji – Repo Man. Premiery planowane są w 2023 roku. Aktualnie w trakcie przygotowania są także pre-produkcje i trailery Spy Simulator oraz gry o roboczym tytule Graffiti Artist Simulator/Spray it. Zapowiedzi obu gier zostaną zaprezentowane w drugiej połowie tego roku.

Aktualnie jesteśmy w fazie zaawansowanych prac nad naszymi obiema grami. Niedawno zatwierdziliśmy kolejny milestone do Riot Control Simulator.. Na ten moment poziom globalnych wishlist każdego z naszych tytułów, jeszcze przed kampanią marketingową, przekracza 18 tys. graczy. Jeszcze w tym roku przedstawimy wersje demonstracyjne obu produkcji. Cieszymy się z dobrego odbioru naszych gier i liczymy na to, że przyszłoroczne premiery okażą się sukcesem, które bezpośrednio przełożą się na wysoką sprzedaż tytułów – podsumowuje prezes zarządu Games Box.

Games Box ma na swoim koncie sukces dwóch prywatnych emisji akcji, w ramach których pozyskała od inwestorów kwotę 2,3 mln zł. W 2021 roku spółka osiągnęła ponad 560 tys. zł przychodu oraz 32 tys. zł zysku netto.

***

O spółce:

Games Box SA to producent i wydawca gier wideo na komputery stacjonarne i konsole, wywodzący się z grupy kapitałowej Ultimate Games SA. Spółka koncentruje się na preprodukcji gier, których pełne wersje będą powstawać w oparciu o zainteresowanie graczy.

Games Box zadebiutuje 24 czerwca 2022 roku na rynku NewConnect.

Więcej informacji: https://gmsbox.pl/#about