Jakub Bąk, Prezes Zarządu Art Games Studio

Z branżą informatyczną związany od ponad 15 lat, z branżą finansową od 10 lat. Tworzy autorskie analizy w oparciu o dane fundamentalne i Big Data. W Art Games Studio odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych zespołów deweloperskich, nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi, budżetowanie projektów, marketing, rekrutację oraz kontakt z mediami.