BoomBit publikuje wyniki sprzedażowe za wrzesień

Łączne przychody Grupy Boombit we wrześniu wyniosły 4,3 mln zł. Gry w modelu GaaS wygenerowały przychody na poziomie 3,3 mln zł, natomiast pozostałe gry (non GaaS) osiągnęły 1,0 mln zł przychodów.

BoomBit obecnie intensywnie pracuje nad dopracowaniem kolejnych tytułów GaaS, tj. Archery Club i Idle Monster Factor, przed zaplanowanymi na IV kwartał premierami. Dane retencji i monetyzacji z soft launch tych gier są obiecujące – wyższe niż w przypadku naszych dotychczasowych produkcji z tych gatunków, tj. Darts Club i Idle Coffee Corp, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na ich przyszłe wyniki. Jednocześnie finalizujemy prace nad grą Cooking Festival, której soft launch jest planowany jeszcze w bieżącym roku – komentuje Hannibal Soares, wiceprezes BoomBit S.A.

Wydatki na User Acquisition we wrześniu wyniosły 1,2 mln zł. Grupa optymalizuje nakłady na pozyskiwanie graczy oraz rozwija nowe kanały UA, np. Google UAC. Obecnie prowadzi w nich pilotażowe projekty. Dodatkowo Grupa zaczyna pozyskiwać więcej użytkowników, którzy nie dokonują zakupów w grach, ale są rentowni ze względu na rosnące przychody z reklam.

Ta grupa użytkowników stała się dla nas bardziej atrakcyjna, ponieważ w ostatnich miesiącach poprawiliśmy monetyzację reklamową (wyższe przychody przypadające na użytkownika). Mniejsza łączna skala wydatków na User Acquisition jest efektem prowadzonych przez nas optymalizacji. Po ich zakończeniu będziemy chcieli je zwiększać w kolejnych okresach tłumaczy Marcin Olejarz, prezes BoomBit.

Jednocześnie w III kwartale BoomBit rozpoczął realizację działań mających na celu optymalizację kosztów. Pierwsze efekty tych działań będą widoczne w danych finansowych za III kwartał 2019 r.

Nasze duże, obiecujące tytuły, są na zaawansowanym etapie produkcji, w związku z czym nie wymagają już tak licznych zespołów. Jednocześnie udaje nam się wykorzystywać nasze zasoby w sposób bardziej efektywny. Zakładamy, że optymalizacja kosztowa wraz ze wzrostem bazy przychodowej przyczynią się do istotnej poprawy naszych przepływów pieniężnych. – dodaje Marek Pertkiewicz, członek zarządu BoomBit.